NASIL YAPILIR

2015-03-11 22:21:00
NASIL YAPILIR |  görsel 1
NASIL YAPILIR |  görsel 2

 

Sosyal Beceri 
MsXLabs.org

İnsan sosyal bir varlık olarak doğar. Diğer kişilerle iletişim kurma doğal gereksinimlerinden biridir. Ancak kurulan iletişimler kadar ilişkilerin sürekliliğini ve gelişimini sağlayan sosyal beceriler de önemlidir. 
Sosyal beceriler insanların ilişkilerini yönetirken ortaya koydukları yetenek ve davranışların bütünüdür. Bilgi, becerilerin yanı sıra kişinin kendisine ve dünyaya dair inançlarına da işaret eder. Sosyal olarak yetenekli insanlar kendilerinden emin olma eğilimindedir. Bu kişiler kendileri hakkında genellikle iyi hislere sahiptir. Mükemmel olmadıklarını bilseler de kendilerini sevilmeye layık ve yeteri kadar iyi ve değerli hissederler.
Sosyal beceriler sosyal ortamlarda olumlu tepkiler almayı arttırır. Çevresinden olumlu geri bildirim almak ise kişinin sosyal güven hissini güçlendirir. Sosyal olarak yetenekli kişiler dışa dönük ve hayata dair olumlu bakış açısına sahip olma eğilimindedir. Diğer insanlarla tanıştıklarında insiyatif alırlar ve kullandıkları beden dili, kelimeleri ve duygu durumları ile uyumludur.
Günümüz dünyasında bireylerin sosyal ve mekânsal hareketliliği, iş ortaklıkları kişinin çeşitli alanlarda sosyal becerilere sahip olmasını zorunlu kılar. Başkalarının içinde bulundukları durumu, beklentilerini ve hislerini doğru anlamak ve buna uygun tepkiler vermek kişilerarası ilişkilerin doyurucu olması için şarttır. Bu gerçekleşmediğinde ilişkilerde gerginlik ve kaos yaşanır.

Sosyal Beceriler Nelerdir? 
Sosyal beceriler sosyal davranışları anlama, doğru yorumlama ve karşılıklar vermeyi içeren kişiler arası iletişimdir.
Kendini ifade etmek kadar diğerinin ifadelerini anlamayı da kapsar. Empatik olma, kendine güven, başkalarının ihtiyaç ve beklentilerini yorumlayabilme, arkadaşlık kurma, yakın ilişki geliştirebilme ve rahatlık gibi beceriler bunlardan bazılarıdır. Bu beceriler öncelikle öğrenme aracılığıyla oluşur, farklı ortamlarda pekiştirilir.
Ancak sosyal etkileşim, bir kişinin iletmek istediği mesajların yanı sıra onun içinde bulunduğu duruma, kişilik özelliklerine, deneyimlerine, diğer kişi hakkında edindiği izlenime de bağlıdır. Sözlü (konuşma, sözcük ve cümlelerin anlam içeriği) ve sözsüz davranışlar (duruş, gözlerin kullanımı, ses tonu ve yüz ifadeleri) da bu iletişim sürecine dâhildir.
Sosyal yetenekleri az gelişmiş olan bireyler yeni insanlarla karşılaşmalarında daha az olumlu olma eğilimindedirler. Kendiliğinden yeni arkadaşlıklar kurma ihtiyaçları yoktur. 

Sosyal Becerilerin Zorlukları 
Sosyal beceriler kişinin kültürünün ve ait olduğu sosyal grupların etkisiyle oluşur. İçinde bulunulan grup etkileşimine ve grubun özelliklerine göre şekillenir. Bazen her ortama uygun sosyal becerileri geliştirmek çeşitli sebeplerden ötürü engellenebilir: Farklı çevrelere açılmamış olmak, ortamda uygun olmayan rol modellerinin bulunması veya hiç model bulunmaması, sosyal becerilerin gelişimini ve uygulanmasını engelleyebilecek duygusal etkenlerin varlığı da bu sebeplerden bazılarıdır.

Gelişimin Sonu Yok 
Sosyal becerilerin yetersizliği soyutlanma, yalnızlık, reddedilme kaygısı ve güvensizlik gibi hislere yol açabilir.
Kendinizde olmasını istediğiniz davranışların listesini oluşturun. Öğrenmenin yaşı ve sonu yoktur. Seçtiğiniz bir tanesinden başlayarak kendinizi geliştirin.
Prova yapın: Sosyal olarak güçlendirmek istediğiniz davranışları detayları ile betimleyerek yalnızken prova yapın.
Pekiştirin: Diğer kişilerden görerek veya duyarak öğrendiğiniz sosyal davranışları ne denli sık kullanırsanız alışkanlık haline gelmesi o denli kolaylaşır.
Gerekli olduğunu düşünüyorsanız profesyonel destek alın.

 

2
0
0
Yorum Yaz