Utanıyorum!!!

2011-05-06 08:00:00

  Yarabbim, isledim ,binlerce hata, Huzura gelmeye ,utanıyorum.!!! Eremedim, bir gün olsun, rahata Kapına gelmeye, utanıyorum.!!! Affeyle, Allah ım, resul aşkına Bir firsat daha ver, sen bu şaskına Affetmek, yakısır, senin şanına Kapına gelmeye ,utanıyorum.!!! Günahlardan oldu, bak gözüm kömür Gaflet ile gecti, koskoca ömür.. Yaşadım bunca yıl,gururlu magrur Kapına gelmeye, utanıyorum.!!! Affeyle, Allahım, resul aşkına Bir fırsat daha ver, sen bu şaskına Affetmek yakısır senin şanına Kapına gelmeye, utanıyorum.!!!                                               Mehmet Seyitoglu ... Devamı

Çekil Git

2011-05-06 08:31:00

"Ayrılık Sevdi Bizi, İçim Hüzün Denizi Çekil Git Desemde Gitme Sevdiğim En Güzel Derdim Sensin, Ölüm Seninle Gelsin Bende Git Desemde Gitme" "Sana Git Dediğim Yalan Yokluğun Bende Kalan Son Sözüm Budur Sakın Sakın Gitme" Çekil Git Artık Düşlerimden, Bıkıp Usanmadın mı Benden Artık ? Gözlerimden, Yüreğimden, İçimden, ...Ve Varolan Her Şeyimden, Git Artık.. Dokunma, Kirletirsin Beyazları, Konuşma, Tüketirsin Satırları, Mehtabı Bırak, Doğan Ayrılık, Çekil Git, Şafak Gelen Aralık... Kanıyorum Zaten, Uzak Dur Benden, Sebebin Olurum, Yakanın Olurum, Çekil Git Yolumdan, Ölümün Olurum, ...Ve Git Artık, Ne Olursun Git Benden Konuşma, Nefesini Al Benliğimden, Ben Soluğunu Kesmeden, Sus Demeden, Sus Ne Olur, Söylemeden, Git, Bir Daha Allah Aşkına, Hiç Dönmeden... Yıkıl Git Artık Hayallerimden, Kumdan Evlerin, Yıkıldı Artık, Taşlarımdan, Oyuncaklarımdan, Beynimden, ...Ve Yaşayan, Her Şeyimden, Git Artık Uzanma, Karaya Çalarsın Günlerimi, Söylenme, Devrik Tümcelerim Olursun, Ne Öznesini, Ne Yüklemini Kurtarabilirsin Çekil Git, Bırak, Bütün Düşüncelerimi... Yaralıyım Zaten, Şöyle Dur Gönlümden, Derdin Olurum, Korun Olurum, Çekil Git, Harın Değil, Külün Olurum, ...Ve Git Artık, Ne Olursun Git, Git Gözlerimden Kal Yerinde Öylece, Ses Etme, Mevsimler Solsun Senelerce, Mümkünse Çıkmasın, O İki Hece, Öldü de, Bitsin Bu İşkence... Ya da Bir Sonbahardı, Sarardı de, Düşen Her Bir Yaprakta, Uzaklaştı de, De ki, Gövdeden Dal Kırıldı, Kopan Candı, Yıkıldı de, Deki Öldü, Öldü de... Yaşamaz de, Olsun de, Deki Bitti, Bitti de... Kardı Yağdı, Yağmurdu Aktı, Sonra Toprağa Karıştı, Kurudu de, Soldu de... Ne Bileyim İşte, Kısaca Öldü de... ...Ve Çekil Git Artık, Gölge Etme, Alın Yazısı Gibi Görme, Değilim Birşeyin, Olmadım Hiçbir Şeyin, Çekil Git Artık, Ne Olur Çekil Git, Kötü Söyletme... Yaşamaz de, Olsun de, Deki Bitti, Bitti de... Kardı Yağdı, Yağmurdu Aktı, Kurudu de... Sonra Toprağa Karıştı, Soldu de... Ne Bileyim İşte, Kısaca Öldü de... Ne Dersen de... Murat Ince... Devamı

Sonsuz Cennet Hayatı

2011-05-05 19:07:00

  Sonsuz Cennet Hayatı Dünyada geçirdikleri yaşamları boyunca cennete layık olabilmek için çaba sarf eden, sonsuz cehennem azabına uğramaktan korkarak sakınan ve Kuran'a uyan müminler Allah'ın kendilerine vaat ettiği mükafaata artık kavuşacaklardır. Burada daha önce hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği sayısız nimetler ken dilerine sunulacaktır. (Detaylı bilgi için bkz. Müminlerin Asıl Yurdu: Cennet, Harun Yahya) Herşey sonsuza kadar tam istedikleri gibi olacaktır: ... Rableri Katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur. (Şura Suresi, 22) Ama Rablerinden korkup-sakınanlar; onlar için Allah Katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah'ın Katında olanlar daha hayırlıdır. (Al-i İmran Suresi, 198) Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sakınanların (mutlu) sonudur, inkar edenlerin sonu ise ateştir. (Rad Suresi, 35) Cennete giren müminlerin duydukları en büyük manevi haz ise; "... Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur." (Tevbe Suresi, 72) ayetinde de bildirildiği gibi Allah'ın rızasıdır. Allah'ın kendilerinden razı olduğunu, kendilerini sevdiğini ve sonsuza kadar Yüce Rabbimiz Allah'ın dostu olacaklarını bilmeleridir. Allah'ın rızasını kazanmış olmak insana hiçbir maddi güzellikle karşılaştırılamayacak kadar büyük bir sevinç ve mutluluk verir. Nitekim bu güzel huylu insanların karşılaşacakları güzel son Kuran'da şöyle haber verilmiştir: Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis, Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş... Devamı

Müslümanca konuşmak Giriş

2011-05-04 05:42:00

  MÜSLÜMANCA KONUŞMAK Allah'a çağıran salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım"  diyenden daha güzel sözlü kimdir?  (Fussilet Suresi 33)               Download (DOC)  Download (PDF) English GİRİŞ Bir düşünün...Kim bilir kaç yıldan beri konuşabilmek gibi önemli bir yeteneğe sahipsiniz? Kim bilir kaç yıldır hiçbir çaba harcamadan, kolaylıkla istediğiniz her sözü söyleyebiliyor, istediğiniz her konuşmayı yapabiliyorsunuz? Hiç kuşku yok ki bu sorulara "yıllardır..." diye yanıt verirsiniz. Ancak belki de daha önce çoğu insanın aklına kendi kendine böyle bir soru sormak gelmemiş olabilir. Çünkü konuşmak, insanın doğasında bulunan yeteneklerinden biridir. Her insan kendisine verilen bu önemli yetenek sayesinde bir ömür süresince istediği kadar konuşabilmekte ve belki de bu duruma alıştığı için, konuşmanın insan hayatı açısından taşıdığı önemi göz ardı edebilmektedir. Oysa her insanın şu gerçeğin bilincinde olması gerekir; konuşabilmek bir nimettir ve Allah insana bu yeteneği belirli bir amaç için vermiştir:İnsan konuştuğu her sözden ahirette sorumlu tutulacaktır. Allah, insanı Kendisi'ne kulluk etmesi için yaratmıştır. Ona, Kendisi'nin yüceliğini kavrayıp iman edebilmesi için akıl, yarattığı mükemmellikleri görüp takdir edebilmesi için gözler, ayetlerini işitebilmesi için kulaklar ve Allah'ın şanını yüceltip, dinini anlatabilmesi için dil vermiştir. Kuran'ın "Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azapta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız. Onu... Devamı

Samimiyetsizliği prensip edinmişlerdir

2011-04-30 20:29:00

  Samimiyetsizliği prensip edinmişlerdir Samimiyet, kısaca insanın düşündükleri ve hissettikleri ile tutarlı bir biçimde davranması olarak tanımlanabilir. Gerçek anlamda samimi olan bir kişi kendini kimseye ispat etmek, kabul ettirmek zorunda hissetmediği için her ortamda, rahat ve doğal hareket eder. Bu şekilde yaşayan bir kimse için samimiyet bir rahatlık ve huzur kaynağı haline gelir. Ancak günümüzde birçok insanın çevresindeki insanlarla olan ilişkilerindeki samimiyetten uzak yapı yoğun şekilde hissedilmektedir. Cahiliye ahlakını yaşayan insanların birçoğu yalancılığı, ikiyüzlülüğü, sahtekarlığı alışkanlık haline getirmişler ve ilişkilerini de tamamen bu unsurlar üzerine kurmuşlardır. Herkes belirli bazı menfaatlerin peşinde olduğundan, birbirlerine karşı samimiyetsiz bir tavır içerisine girerler. Tabii ki bu durum tek taraflı değil, karşılıklıdır. Her iki taraf da birbirini kullanarak, birbirinden en fazla şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Böyle bir ortamda güven diye bir kavram kalmaz. Çünkü kimin ne yapacağı, nasıl davranacağı, ne düşündüğü kesinlikle belli değildir. Zaten insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde mutsuz olmalarının, depresyona girmelerinin, birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarının çok kısa süreli olmasının sebebi, yaşadıkları bu samimiyetsizliktir. Allah, "Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar." (Tevbe Suresi, 82) ayetiyle din ahlakından uzak yaşayan insanların mutsuz olacaklarını bildirmiştir. Samimiyetsizlik bu insanlarda başka olumsuz tavırların da gelişmesine neden olur. Bunlardan biri, kendilerine yapılan yardımlara ve iyiliklere karşı nankör bir tavır sergilemeleridir. Kuran ahlakından uzak bir yaşam sürdükleri için kendilerine yapılan yardım ve iyilikleri çabuk unutmaya, kötülükleri ise hiç unutmamaya yatkın bir karakter gösterirler. En ufak bir kavga ya da anlaşmazlıkta hemen birbirlerinin olumsuz yönlerini açığa vurur ve birbirlerini olabildiğince eleştirirler. Birbirlerinin iyi ... Devamı

Evliya Çelebi yılı

2011-04-29 18:35:00

  2011, UNESCO tarafından Evliya Çelebi yılı ilan edildi. Her ülke kendi tarihinde ön plana çıkmış ve insanlığa fayda sağlamış veya insanlık adına kültürel miras bırakmış kişileri belirleyip UNESCO'ya bildiriyor, oradaki kurullar da uygun gördükleri takdirde o kişilerin anısına saygı olsun diye o yılı anma yılı olarak ilan ediyor. Son yıllarda Türkiye'nin UNESCO heyetindeki arkadaşlar çok iyi çalışıyor olmalılar ki yıllardır ülkemizin adı anılmazken arka arkaya Mevlânâ, Yunus Emre, Kâtip Çelebi, Osman Hamdi Bey gibi isimler dünya mirası arasına kaydedilir oldu. Bu sıralamadan olmak üzere Evliya Çelebi de doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle dünyanın pek çok yerinde ve bilhassa UNESCO'nun Paris'teki merkezinde anılacak. Evliya Çelebi, on ciltlik dev bir eser bırakıp da kendi hayatı hakkında fazla malumat bırakmayan, kendini fanî, eserini bakî gören bir adam. Biyografisini yazanlar, "Tarih-i Seyyah-ı Evliya Efendi" isimli ünlü seyahatnamesindeki gezi notlarından yola çıkarak ona bir hayat biçmişler, lakin ana hatlarıyla da olsa kesin bir hayat hikâyesini ortaya çıkaramamışlardır. Zannedilir ki o yaşamamıştır, adı da hayalî bir addır. On ciltlik koca eseri ortada olmasa neredeyse onu atalarımızdan biri olarak anmakta zorlanacak ve kimliğini tartışmaya açacağız. Sadece Çelebi'miz mi; işte Yunus Emre de, Hacı Bektaş Veli de, Gül Baba ve diğerleri de... Hangisinin hayatı hakkında bir A4 sayfasını dolduracak gerçek bilgi var ki elimizde?!.. Çoğu efsaneler, rivayetler, menkıbeler, hikâyeler... Sözü edilen anma programlarının iyi tarafı, bu kişiler hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilecek araştırmalar yapılması, bu vesile onun mirasından yararlanma yollarının açılmasıdır. Buradaki amaç, sempozyumlar, toplantılar, konserler, konferanslar vs. yoluyla da olsa belli bir kesimin ilgisini çekmektir. Ne var ki bu tür durumların uygulamasında ülkemiz aydınları ile bürokratları arasında bir kopukl... Devamı

Ne tuhaf, aklın aşağılık saydığını

2011-04-26 08:55:00

Ne tuhaf, aklın aşağılık saydığını kalp çoğu zaman güzel ve çekici buluyor..!" Dostoyevski - Budala Devamı

Dua Göğü...

2011-04-18 10:15:00

İncecik fısıltılarımı gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gök/çe topraksın Sen. Fanilik sancılarımdan taşı(r)dığım, ayrılık dertlerimden s/aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin Sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedî kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın Sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın Sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken mahbubiyet elisin Sen. Boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın Sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık vechesisin Sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim; ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım Efendim; ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde... Senin ubudiyetinin toprağına attığım tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığım nehirler gibidir arsız isteyişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım. Sözümü miraca eriştiren Efendim. Sesimi duaya yetiştiren Efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren Efendim. Yüz buldumsa varlığa, Senin Yüz'ünden Efendim. Yakınlığından seslenirim. Söz oldumsa Var Eden'e, Sana inen Söz'den Efendim. Yakınlığından nefeslenirim. Yüz'lerce sâlât v... Devamı

Sinan YILMAZ

2011-04-13 05:08:00

  sinan yılmaz - sende kaldı | izlesene.com sinan yılmaz - çayır biçiyom çayır | izlesene.com sinan yılmaz - akıllara zararsın | izlesene.com sinan yilmaz - kolbastı (hop tek) | izlesene.com ... Devamı

Cevşen-ül kebir duası sahife (1)

2011-04-13 04:52:00

  Bismillahirrahmanirrahim 1 Allahümme inni es’elüke bi-esmaike Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ya Allah Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah, Ya Rahman Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman, Ya Rahim Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm, Ya Alim Ey her şeyi bilen Alîm, Ya Halim Ey yumuşak muamele eden Halîm, Ya Azim Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm, Ya Hakim Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm, Ya Kadim Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm, Ya Mukim Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm, Ya Kerim Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm, Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar. Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. 2 Ya seyyides-sadat Ey efendilerin efendisi, Ya mucibed-daavat Ey dualara cevap veren, Ya veliyyel-hasenat Ey iyiliklerin sahibi, Ya rafiad-derecat Ey dereceleri yükselten, Ya azimel-berekat Ey bereketleri büyük olan, Ya ğafirel-hatiat Ey hataları bağışlayan, Ya dafial-beliyyat Ey belaları def eden, Ya samial-esvat Ey sesleri işiten, Ya mu’tıyel-mesulat Ey dilekleri veren, Ya alimes-sirri vel-hafiyyat Ey sır ve gizlilikleri bilen, Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar. Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. 3 Ya hayral-ğafirin Ey bağışlayanların en hayırlısı, Ya hayran-nasırin Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya hayral-hakimin Ey hükmedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-fatihin Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, Ya hayraz-zakirin Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, Ya hayral-varisin Ey vârislerin en hayırlısı, Y... Devamı

Gitme bensiz...

2011-04-13 03:03:00

Tatlı tatlı süzülerek geçen gözümün nuru Gitme bensiz. Dostlarının ömrü, bahçeye girme bensiz. Gök, donme bensiz. Ay, parlama bensiz Dünya, yola çıkma bensiz Ve zaman, geçme bensiz. Bu dünyay senle şenlik, şu dünya senle şenlik Bu dünyada oturma bensiz. O dünyaya doğru yola çıkma bensiz. Hayal, tanıma bensiz Ve dil, okuma bensiz. Bakış, durup bakma bensiz, Ve ruh, gitme bensiz. Gece ay ışığında yüzünü ak görür, Ben ışık, sen ay, Cennete gitme bensiz. Diken güllerin barınağında ateşten korunur, Yüz: Sen gül, ben diken, Gül bahçesine girme bensiz. Marangoz tokmağının yayında koşarım gözün bende iken, Gene de gözünü ayırma benden, Sürme tokmağı bensiz, gitme bensiz. Sevinç, sen kralın yoldaşısın, içme bensiz. Ve gece bekçisi, kralıın damına çıkarken Çıkma bensiz. Yazıklar olsun senin işaretini görmeden yola çıkana, Ey işaretsiz kişi, sen benim işaretimsin, Gitme bensiz... Yazıklar olsun benim haberim olmadan yola çıkana, Ey yolu bilen kişi, sen benim yol habercimsin. Gitme bensiz. Başkaları sana aşk derler. Bence sen aşk hükümdarısın Ey şunun bunun hayal gücünden daha yüksek olan kişi Gitme bensiz istemem. ... Devamı