» Evliya Çelebi yılı  2011, UNESCO tarafından Evliya Çelebi yılı ilan edildi. Her ülke kendi tarihinde ön plana çıkmış ve insanlığa fayda sağlamış veya insanlık adına kültürel miras bırakmış kişileri belirleyip UNESCO'ya bildiriyor, oradaki kurullar da uygun gördükleri takdirde o kişilerin anısına saygı olsun diye o yılı anma yılı olarak ilan ediyor. Son yıllarda Türkiye'nin UNESCO heyetindeki arkadaşlar çok iyi çalışıyor olmalılar ki yıllardır ülkemizin adı anılmazken arka arkaya Mevlânâ, Yunus Emre, Kâtip Çelebi, Osman Hamdi Bey gibi isimler dünya mirası arasına kaydedilir oldu. Bu sıralamadan olmak üzere Evliya Çelebi de doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle dünyanın pek çok yerinde ve bilhassa UNESCO'nun Paris'teki merkezinde anılacak. Evliya Çelebi, on ciltlik dev bir eser bırakıp da kendi hayatı hakkında fazla malumat bırakmayan, kendini fanî, eserini bakî gören bir adam. Biyografisini yazanlar, "Tarih-i Seyyah-ı Evliya Efendi" isimli ünlü seyahatnamesindeki gezi notlarından yola çıkarak ona bir hayat biçmişler, lakin ana hatlarıyla da olsa kesin bir hayat hikâyesini ortaya çıkaramamışlardır. Zannedilir ki o yaşamamıştır, adı da hayalî bir addır. On ciltlik koca eseri ortada olmasa neredeyse onu atalarımızdan biri olarak anmakta zorlanacak ve kimliğini tartışmaya açacağız. Sadece Çelebi'miz mi; işte Yunus Emre de, Hacı Bektaş Veli de, Gül Baba ve diğerleri de... Hangisinin hayatı hakkında bir A4 sayfasını dolduracak gerçek bilgi var ki elimizde?!.. Çoğu efsaneler, rivayetler, menkıbeler, hikâyeler... Sözü edilen anma programlarının iyi tarafı, bu kişiler hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilecek araştırmalar yapılması, bu vesile onun mirasından yararlanma yollarının açılmasıdır. Buradaki amaç, sempozyumlar, toplantılar, konserler, konferanslar vs. yoluyla da olsa belli bir kesimin ilgisini çekmektir. Ne var ki bu tür durumların uygulamasında ülkemiz aydınları ile bürokratları arasında bir kopukl...

Devamını Oku

» Ne tuhaf, aklın aşağılık saydığınıNe tuhaf, aklın aşağılık saydığını kalp çoğu zaman güzel ve çekici buluyor..!" Dostoyevski - Budala

Devamını Oku

» Dua Göğü...İncecik fısıltılarımı gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gök/çe topraksın Sen. Fanilik sancılarımdan taşı(r)dığım, ayrılık dertlerimden s/aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin Sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedî kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın Sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın Sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken mahbubiyet elisin Sen. Boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın Sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık vechesisin Sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim; ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım Efendim; ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde... Senin ubudiyetinin toprağına attığım tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığım nehirler gibidir arsız isteyişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım. Sözümü miraca eriştiren Efendim. Sesimi duaya yetiştiren Efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren Efendim. Yüz buldumsa varlığa, Senin Yüz'ünden Efendim. Yakınlığından seslenirim. Söz oldumsa Var Eden'e, Sana inen Söz'den Efendim. Yakınlığından nefeslenirim. Yüz'lerce sâlât v...

Devamını Oku

» Sinan YILMAZ  sinan yılmaz - sende kaldı | izlesene.com sinan yılmaz - çayır biçiyom çayır | izlesene.com sinan yılmaz - akıllara zararsın | izlesene.com sinan yilmaz - kolbastı (hop tek) | izlesene.com ...

Devamını Oku

» Cevşen-ül kebir duası sahife (1)  Bismillahirrahmanirrahim 1 Allahümme inni es’elüke bi-esmaike Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ya Allah Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah, Ya Rahman Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman, Ya Rahim Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm, Ya Alim Ey her şeyi bilen Alîm, Ya Halim Ey yumuşak muamele eden Halîm, Ya Azim Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm, Ya Hakim Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm, Ya Kadim Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm, Ya Mukim Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm, Ya Kerim Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm, Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar. Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. 2 Ya seyyides-sadat Ey efendilerin efendisi, Ya mucibed-daavat Ey dualara cevap veren, Ya veliyyel-hasenat Ey iyiliklerin sahibi, Ya rafiad-derecat Ey dereceleri yükselten, Ya azimel-berekat Ey bereketleri büyük olan, Ya ğafirel-hatiat Ey hataları bağışlayan, Ya dafial-beliyyat Ey belaları def eden, Ya samial-esvat Ey sesleri işiten, Ya mu’tıyel-mesulat Ey dilekleri veren, Ya alimes-sirri vel-hafiyyat Ey sır ve gizlilikleri bilen, Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar. Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. 3 Ya hayral-ğafirin Ey bağışlayanların en hayırlısı, Ya hayran-nasırin Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya hayral-hakimin Ey hükmedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-fatihin Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, Ya hayraz-zakirin Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, Ya hayral-varisin Ey vârislerin en hayırlısı, Y...

Devamını Oku

» Gitme bensiz...Tatlı tatlı süzülerek geçen gözümün nuru Gitme bensiz. Dostlarının ömrü, bahçeye girme bensiz. Gök, donme bensiz. Ay, parlama bensiz Dünya, yola çıkma bensiz Ve zaman, geçme bensiz. Bu dünyay senle şenlik, şu dünya senle şenlik Bu dünyada oturma bensiz. O dünyaya doğru yola çıkma bensiz. Hayal, tanıma bensiz Ve dil, okuma bensiz. Bakış, durup bakma bensiz, Ve ruh, gitme bensiz. Gece ay ışığında yüzünü ak görür, Ben ışık, sen ay, Cennete gitme bensiz. Diken güllerin barınağında ateşten korunur, Yüz: Sen gül, ben diken, Gül bahçesine girme bensiz. Marangoz tokmağının yayında koşarım gözün bende iken, Gene de gözünü ayırma benden, Sürme tokmağı bensiz, gitme bensiz. Sevinç, sen kralın yoldaşısın, içme bensiz. Ve gece bekçisi, kralıın damına çıkarken Çıkma bensiz. Yazıklar olsun senin işaretini görmeden yola çıkana, Ey işaretsiz kişi, sen benim işaretimsin, Gitme bensiz... Yazıklar olsun benim haberim olmadan yola çıkana, Ey yolu bilen kişi, sen benim yol habercimsin. Gitme bensiz. Başkaları sana aşk derler. Bence sen aşk hükümdarısın Ey şunun bunun hayal gücünden daha yüksek olan kişi Gitme bensiz istemem. ...

Devamını Okuhasat55

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.